معاون وزیر اقتصاد

توضیح تقوی نژاد درباره مالیات در دوران رکود

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ های مالیاتی در ایران آزار دهنده نیست، گفت: در کشورهای همسایه قریب به ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به حساب مالیات می رود اما در کشور ما مالیات و عوارض روی هم رفته چیزی حدود ۷ درصد است.

پربازديد