میراحمدتقوی

آیت اللهی دانشگاهی و فقیهی جامعه شناس

آیت الله سیدمرتضی تقوی مقدم، فقیهی دانشگاهی، فرزند روحانی خوشنام و برجسته استان میراحمد تقوی و شاگرد خاص آیت الله العظمی شاهرودی و وحید خراسانی را البته در استان کمتر می شناسند.
تمایلات ادیبانه و تاملات شاعرانه، گرایشات هنری و تسلط به زبانهای عربی و انگلیسی از ویژگیهای رتبه 15 کنکور سراسری است که در دانشگاه تهران جامعه شناسی خوانده است..

میراحمد تقوی

حجت الاسلام حاج سید میر احمد تقوی در بهبهان متولد و دو سال بعد به سرزمین پدریش کهگیلویه منتقل شد . پدر او مرحوم آقا میر علی صفدرتقوی عالم شاخص و مشهور به فضل و تقوا در منطقه کهگیلویه بود . حجت الاسلام تقوی خواندن ، نوشتن و مقدمات عربی و قرآن را نزد پدر […]

پربازديد