پاداش ویژه احمدی نژاد به محافظانش

پاداش ویژه احمدی نژاد به محافظانش

سایت استان:  سایت آینده آنلاین نوشت: گفته می شود به تیم محافظان احمدی نژاد که مجموعا نزدیک به 200 نفر می شوند، و در شیفت ها و بخش های مختلف محافظت از او فعالیت می کردند، در پایان کار دولت، 20 سکه طلا و یک حواله مگان هدیه داده شده است. البته به دلیل اقدامات […]

پربازديد