پاراد

پاسخی به اظهارات مهندس پاراد

سایت استان: رحمت الله شهرخ پور پاسخی به مطلب جنابعالی به عنوان یک اصلاحاتی اصیل و طرفدار و حامی جناب اقای سید باقر موسوی پدر معنوی اصلاح طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد، اول به عرض برسانم اقای سید باقر موسوی جهان اباد متعلق به یک گروه و دسته خاص نیست که که بخواهند از نام ایشان […]

پربازديد