پارسا آرامشی نیا

ابراز تاسف محققان آلمانی از روند ساخت و ساز در دامنه جنگلهای هزار ساله دنا

دنا مامن جنگل های هزار ساله آنجا که کوهها پشت در پشت هم ایستاده و جنگل های هزار ساله قد برافراشته اند, در حال انقراض و نابودی است که حتی داد محققان و پژوهشگران خارجی را هم درآورده است منطقه که بیش از 80هزار هکتار وسعت دارد و مامن حیات وحش ایران است. سایت گوزن […]

پربازديد