پاركینگ

برنامه ریزی برای ایجاد پارکینگ در دهدشت

سایت استان: فرماندار کهگیلویه با اشاره نقش موثر پارکینگ در روان سازی ترافیک گفت: نبود پارکینگ در شهر دهدشت یکی از نقاط ضعفی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد. ‘ابراهیم جعفری’ در جلسه شورای ترافیک با اشاره به اینکه از سال 82 تاکنون بحث پارگینگ شهر دهدشت حل نشده است گفت: شهرداری برای […]

پربازديد