پارلمان محلی

انتقاد فرماندار کهگیلویه از وضعیت مدیریت شهری و پارلمان محلی

نشست انتخاب هیئت رئیسه شورای دهدشت به دلیل عدم حضور اعضای طیف اقلیت از رسمیت افتاد و همین باعث ایراد انتقادهایی از سوی فرماندار شد.

پربازديد