پارک علم و فن آوری

کهگیلویه و بویراحمد تنها استان بدون پارک علم و فناوری

سایت استان: کهگیلویه و بویراحمد استانی که دارای ظرفیت‌های کم‌شمار اعم از طبیعی و استانی برای توسعه است اکنون در ردیف آخرین استان‌های کشور در زمینه ایجاد مراکز رشد بوده و تنها استانی است که پارک علم و فناوری ندارد. مقام معظم رهبری با تهیه و تدوین سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار […]

پربازديد