پاسخی برای خروج از توهم

جوابیه‌ای به «زمانی برای گذر از ۸۸»؛ پاسخی برای خروج از توهم

تا پیش از این بعنوان خواننده‌ای خاموش اتفاقات استان را از دریچه‌ی رسانه‌های مجازی دنبال می‌کردم، اما مقاله‌ی جناب آقای حیدریان با عنوان «زمانی برای گذر از ۸۸» و بی پاسخ ماندنش، مرا بر آن داشت که پاسخی در شان توهمات باقیمانده از فتنه‌ی ۸۸ دهم، باشد که مورد قبول شهدای عزیز و غریب آن […]

پربازديد