پایلوت

قرار گرفتن شهرک جدید گچساران به عنوان پایلوت برای زیرساخت مخابرات در کشور

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: درصورت امکان انتظار داریم بافت فرسوده شهری و شهرک جدید گلستان در خصوص ساخت زیرساخت‌های مخابراتی به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شود.

پربازديد