پتروشیمی وگاز

اخذ 2 دستور مهم بزرگواری از وزرای راه و نفت

نشست فراکسیون توازن یاهمان نمایندگان زاگرس نشین درمجلس شورای اسلامی درمحل جلسات معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری  به ریاست تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه برگزارشد.     دراین نشست وزرای نفت، راه کشور و  نوبخت معاون راهبردی وسیف رئیس بانک مرکزی ومحمودی قایم مقام وزارت نیرووکارشناسان سایردستگاه هاحضورداشتند. از جمله موارد مطرح شده در […]

پربازديد