پدر شهید «علی‌داد رنجبر»

پدر شهید «علی‌داد رنجبر» درگذشت

علی‌داد رنجبر، سال 1362 در قالب گردان فجر، تیپ 33 المهدی استان فارس که فرماندهی آن را شهید مرتضی جاویدی (اشلو) بر عهده داشت در عملیات والفجر 2 در منطقه عمومی حاج عمران شرکت که به شهادت رسید.

پربازديد