پرتوآی استان

انتصاب جاویدان به عنوان مسئول پرثوآی استان

سایت استان: با حضور استاد بزرگ دکتر نادر شکری رئیس کمیته پرثوآ ایران، محمد تقی جاویدان به سمت مسئول پرثوآی استان منصوب شد. جلسه پرثوآ استان با حضور استاد بزرگ دکتر نادر شکری رئیس کمیته رزم پرثوآ جمهوری اسلامی ایران ، حاج آقا خاضع مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ،جناب آقای رهامی رئیس […]

پربازديد