پرداخت نامنظم

بی عدالتی در پرداخت حقوق پرستاران بیمارستان شهید رجایی گچساران

پرداخت نامنظم حقوق و کارانه پرستاران بیمارستان شهید رجایی گچساران به اضافه بی‌عدالتی کلی که در نظام پرداخت‌ها وجود دارد، از مشکلات این قشر همیشه بیدار جامعه است. طرح جدید “تحول نظام سلامت” چندی است که با ابلاغ سیاست‌های آن به مرحله اجرا درآمده است. طرحی که به گفته وزیر بهداشت گره‌ زیادی از مشکلات […]

پربازديد