پرداخت های غیر قانونی

هزینه‌‌کرد بودجه‌های عمرانی دستگاه‌ها در پرداخت حقوق کارکنان/ جذب غیرقانونی نیروی انسانی در ادارات کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از هزینه‌کرد بودجه عمرانی دستگاه‌ها به بودجه جاری انتقاد کرد و گفت: برخی از دستگاه‌های استان به‌صورت غیرقانونی نیرو جذب کردند و پول عمرانی را صرف این نیروها می‌کنند.

پربازديد