پردیس شهدا

کار احداث پردیس شهدا در 21 دانشگاه به اتمام رسیده است

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر با بیان اینکه تاکنون در 21 دانشگاه پردیس شهدا ایجاد شده؛ گفت: علاوه بر آن ایجاد پردیس شهدا در 17 دانشگاه در مراحل پایانی قرار دارد. به گزارش سایت استان، عبدالمجید ارجمندی، مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد، […]

پربازديد