پرورش آبزی

دو طرح عمرانی و آبزی‌پروری در شهرستان دنا افتتاح شد

با حضور وزیر بهداشت و درمان در شهرستان دنا دو طرح عمرانی و آبزی‌پروری افتتاح شد.

پربازديد