پرویز مردانی

دکتر پرویز مردانی رتبه اول دانشنامه فوق تخصصی جراحی قفسه صدری کشور را کسب کرد

سایت استان: حائز رتبه اول دانشنامه فوق تخصصی رشته جراحی قفسه صدری کشور؛ گفت: عامل موفقیت خود را حمایت های بی دریغ بیمارستان ولیعصر(عج) برای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه و دستیاران عنوان کرد. مراسم تقدیر از حائزین رتبه های برتر آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی، با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، […]

پربازديد