پزشکی قانونی استان

کمبود شدید پزشک در مراکز پزشکی قانونی استان

سایت استان: مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با کمبود شدید پزشک در مراکز پزشکی قانونی این استان مواجهیم. دکتر کامروز امینی بعدازظهر یکشنبه، 13 مرداد ماه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: علاوه بر کمبود پزشک، اقبال پزشکان به همکاری با این مجموعه به دلیل سختی فوق العاده کار و پایین بودن مزایا […]

پربازديد