پلک پنجره

مجموعه غزل شاعر هم استانی با عنوان “پلک پنجره” منتشر شد

سایت استان: کتاب مجموعه غزل “پلک پنجره” سروده “محسن مظلومی سوق” شاعر هم استانی منتشر شد. این کتاب مشتمل بر بیش از 50 غزل این شاعر توانای هم استانی است. ناشر این کتاب انتشارات قلم ماندگار قم می باشد و مضمون این غزل ها عاشقانه، انتظار و آئینی است. گفتنی است “محسن مظلومی سوق” دارای […]

پربازديد