پودر بی کربنات

پودر دیالیز توسط نخبه هم استانی ساخته شد

سایت استان: پودر بی‌کربنات ویژه بیماران دیالیزی که تا قبل از این از کشورهای اروپایی وارد می‌شد و مدتی است به دلیل تحریم‌ها به کشور وارد نمی‌شد به دست نخبه دهدشتی ساخته شد. سید مسعود هاشمی اظهار داشت: پودر بی‌کربنات ویژه بیماران دیالیزی تا قبل از این از کشورهای اروپایی وارد می‌شد و همین مسئله […]

پربازديد