پژوهشگر بومی و پرکار

یعقوب غفاری؛ پژوهشگر بومی و پرکار

سایت استان: امراله نصرالهی 1.یعقوب غفاری سالهاست که می نویسد، پژوهش می کند، می خواند و هر سندی را بر می رسد تا ثبت کند آنچه را که از ایل مانده، از متیل تا تاریخ ، از اجتماع تا سیاست، از ادبیات تا فرهنگ. او نه تنها نوشته که در تهیه ی رساله ها و […]

پربازديد