پیادروهای یاسوج

کسب و کار به وسط خیابان “عدل” آمده است!

سایت استان: محسن محقق از قدیم پیاده روها محلی امن برای تردد شهروندان بود و خیابان گذرگاهی مناسب برای عبور خودروها؛ اما پیاده روی خیابان بلوار عدل این روزها دیگر معنای واقعی خود را از دست داده است چرا که در برخی نقاط نه عابران پیاده سهمی از پیاده رو دارند و نه خودروها سهمی […]

پربازديد