پیاده روی خانواده در یاسوج

همایش پیاده روی خانواده در یاسوج برگزار شد/ گزارش تصویری(1)

سایت استان: همایش پیاده روی خانواده در یاسوج برگزار شد. این همایش روز جمعه از مقابل شرکت نفت شروع و تا پارک جنگلی یاسوج ادامه داشت. طول مسیر شش کیلومتر برآورد می شود. بخش اول گزارش تصویری خبرنگار سایت استان از این همایش: عکس:محمود آرام

پربازديد