پیتر اوتول

“حتماً خیلی خوش خواهد گذشت”

سایت استان: محمود صفایی ((حتماً خیلی خوش خواهد گذشت )) این جمله معروف پیتراوتول در “لورنس عربستان ” ساخته درخشان دیوید لین همان چیزیست که اکثر سینماروها در نیم قرن اخیر از دیدن فیلمهای پیتراوتول چشیده اند. پیتراوتولی که با دیدن بازی ” مایکل ردگریو ” در نمایش شاه لیر مجذوب بازیگری شده و به […]

پربازديد