پیمان زاده باقری

“به کجا می روم آخر ننمایی وطنم”

سایت استان: پیمان زاده باقری* به بهانه اولین سالگرد قطع درختان خیابان جمهوری یاسوج زندگی شاید یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد « تولدی دیگر »، فروغ فرخزاد سوال اینجاست، آن خیابانی که هر روز زنی زنبیل بدست از آن می گذرد، دارای چه مشخصاتی است؟ آیا مثل هر […]

پربازديد