چاقو

سه نفر از دانشجویان مدافع خانم آذر منصوری زخمی شدند/ یک زن با چاقو به آذر منصوری حمله ور شد

عارف یزدانی دبیر تشکل فرهنگ و سیاست با اشاره به اینکه روز چهارشنبه مجوز این برنامه صادر شده است، گفت: شب گذشته نیز فرماندار شهر آقای دکتر محمد کاظم نظری تاکید کردند که این برنامه برگزار شود.

پربازديد