چالش فیش حقوقی

«فیش‌های حقوقی؛ توزیع و کنترل کالاهای مطلوب در غیاب هنجار اجتماعی»

انتشار فیشهای دریافتی مدیران دولتی موجب حیرت،اعتراض،افزایش بی اعتمادی و التهاب درجامعه شده است.هدف اصلی این متن روشن کردن وجهی ازاین پدیده است که بر استدلال معیوبی بنا شده است.یعنی تعیین اهمیت موقعیت سیاسی براساس مقدار پول دریافتی. چراتمنای حقوق بالا درمدیران شکل گرفته است؟چرا انتشارفیش حقوقی مدیران با واکنش منفی جامعه مواجه شد؟ برای […]

سید صفدر حسینی: قبل از جنجال رسانه‌ای مابه التفاوت را داوطلبانه برگردانده بودم

سیدصفدر حسینی حقوق دریافتی خود را بسیار کمتر از رقم منتشر شده عنوان کرد و گفت: از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کردم که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاد و با تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم.

پربازديد