چتر بازان سیاسی

چتر بازان سیاسی!

سایت استان: محمدعلی وکیلی این روزها فضای رسانه ای مملو از گمانه زنی پیرامون ترکیب کابینه یازدهم می‌باشد. هر روز اسمی جدید به لیست اضافه و یا کم می‌شود.با اینکه تا این لحظه تکلیف اعضاء رده اول کابینه مشخص نشده،عده ای تا رده هفتم و هشتم را نیز مشخص نموده اند! در این میان عده […]

پربازديد