چغندر

چرخ کارخانه قند یاسوج بر روی ریل قرار گرفته است

سایت استان: مدیر عامل شرکت کارخانه قند یاسوج در گفتگویی گزارشی از آخرین وضعیت کارخانه قند یاسوج ارائه کرد. افشین توفیقیان مدیرعامل کارخانه قند یاسوج دارای مهندسی شیمی، که از سال 87به استخدام کارخانه قند وشکر یاسوج به عنوان مدیر فنی درآمده ودرسال 88 به عنوان سرپرست کارخانه وسال 90 تا کنون به عنوان مدیرعامل […]

پربازديد