چقدر عجیب اند این شیعیان …

چقدر عجیب اند این شیعیان …

سایت استان: سعید کرمی اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطمهَ و اَبیها و بَعلِها وَ بَنیهاوَالسِّرِّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُک هر روز دیدم و همه جا شنیدم و آخر بدینجا رسیدم که باید قلمی هرچند شکسته، بردارم و سیاه کنم صفحه سفید سکوت را، و اینچنین نوشت قلم شکسته من : چقدر عجیب اند […]

پربازديد