چند روایت نامعتبر

مصاحبه ی اختصاصی با اکبر آئین به بهانه موفقیت در جشنواره ی منطقه ای تئاتر فجر

اکبر آئین بازیگر و کارگردان تئاتر در جشنواره منطقه ای تئاتر فجر توانست به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شود. به بهانه موفقیت این هنرمند در جشنواره ی منطقه ای تئاتر فجر گفتگویی با وی انجام شده است که در پی می آید: ضمن تبریک موفقیت حضرتعالی از جشنواره منطقه ای تئاتر بگویید؟ ضمن تشکر […]

پربازديد