چنین بود احمدی نژاد

چنین بود احمدی نژاد!

سایت استان: حامد وکیلی این روزها، روزهای غریبی در سیاست ایران است. محبوب دیروز اصولگرایان، مقصود حمله‌های امروزشان شده است. یک روز امیر مهرشان بود و امروز اسیر کین‌شان. تا همین چندی پیش برای پیروزی‌اش دست به دعا و توسل می‌بردند. او را منجی نظام می‌خواندند. هر گونه خرده‌گیری بر او را، فتنه‌گری می‌خواندند. زلف […]

پربازديد