گرجی پور

جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی توسعه پایدار را در کشور بهمراه دارد

سایت استان: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: جلوگیری ، صیانت و حراست از تخریب اراضی کشاورزی و منابع ملی منجر به توسعه پایدار بویژه در سطح روستاها و مناطق عشایری کشور خواهد شد. مهندس ‘جعفر گرجی پور’ افزود: امروزه با توجه به بررسی های انجام شده روند تحریب اراضی […]

کاهش 70 درصدی کشت صیفی جات در استان

سایت استان: رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت:امسال کشت صیفی جات در سطح استان نسبت به سال قبل کاهش یافت. جعفر گرجی پور افزود:به دلیل اینکه سال گذشته کشاورزان دچار خسارت شده بودند کشت صیفی جات استان در سالجاری کاهش یافت. وی اظهار کرد:در سال گذشته بیش از چهارهزار هکتار صیفی در سطح […]

پربازديد