گردش نخبه ها

گردش نخبه ها

سایت استان: غریب واحدی پور با حضور سید محمد خاتمی در انتخابات سال 1376 ودر پی آن اعتماد ملت در سپردن سکان اجرائی کشوربه او بلافاصله شاه کلید شایسته سالاری بیت الغزل اظهار نظر های آن روز در خصوص گزینش دولتمردان کابینه گردید و سرانجام بواسطه مشارکت حزبی که به دولت سازندگی نزدیک تر بود […]

پربازديد