گفتاری پیرامون فولکلور(فرهنگ عامیانه وشفاهی)

گفتاری پیرامون فولکلور(فرهنگ عامیانه وشفاهی)

تعریف مختصری از فولکلور(folklore) : طبق تعریف لغت نامه دهخدا فولکلور از دو کلمه فولک به معنای عامه مردم وتوده مردم و لور به معنای دانش تشکیل شده است که می توان آن را به باور های عامیانه و شفاهی توده مردم معنی کرد. البته پدید آورندگان این ادبیات عامیانه اشخاص خاصی نیستند و بانیان […]

پربازديد