‘گونه های شاخص

شناسایی گونه های شاخص حیات وحش در جنگل های زاگرس مرکزی

مدیر پروژه بین المللی زاگرس مرکزی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در زیستگاه های حیات وحش جنگل های زاگرس مرکزی 61گونه شاخص شناسایی شده است. شیرین ابوالقاسمی افزود: این گونه های ارزشمند که حیات آنها در این زیستکره ها نشانگر سلامت زیست محیطی جنگل های زاگرس مرکزی است در استان های کهگیلویه و بویراحمد، […]

پربازديد