ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺍﯾﺰﺩ ﭘﻮﺭ

200 زمین ورزشی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ساخته می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 200 زمین ورزشی در 200 روستای بالای 50 خانوار این استان ساخته و افتتاح می‌شود.

کمک وزارت ورزش به ورزشکار معلول هم‌استانی/ عکس

ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ از سوی ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺍﯾﺰﺩ ﭘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ کهگیلویه و بویراحمد، ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻝﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با خانواده حسین کوهگرد ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻩ ﮔﺮﺩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﻢﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺩﻭ ﭘﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ […]

پربازديد