15 اردیبهشت

نام‌گذاری 15 اردیبهشت به‌نام روز فرهنگی یاسوج

نائب رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج گفت: در جلسه کمیسیون فرهنگی 15 اردیبهشت به‌نام روز فرهنگی یاسوج نام‌گذاری شده است.

پربازديد