2 تن

هرخانوار یاسوجی سالانه دوتن زباله تولید می‌کند

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری یاسوج گفت: براساس داده های آماری هر خانوار ساکن یاسوج سالانه دو تن انواع زباله تولید می کنند.

پربازديد