200 تخت خوابی

بهره‌برداری از بیمارستان‌های گچساران و یاسوج تا پایان دولت یازدهم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان 96 تختخوابی گچساران در سالجاری و بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج نیز تا قبل از پایان دولت یازدهم به بهره‌برداری می‌رسد.

پربازديد