a

تصاویر آخرین جلسه شورای اداری استان در سال ۹۳

آخرین جلسه شورای اداری استان در سال ۹۳ و به ریاست استاندار برگزار شد. گزارش تصویری از این جلسه:

پربازديد